Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.18.20

Verš

etāvatālaṁ nanu sūcitena
guṇair asāmyānatiśāyanasya
hitvetarān prārthayato vibhūtir
yasyāṅghri-reṇuṁ juṣate ’nabhīpsoḥ

Synonyma

etāvatā — dosud; alam — zbytečné; nanu — pokud vůbec; sūcitena — popisem; guṇaiḥ — vlastnostmi; asāmya — nezměřitelný; anati-śāyanasya — toho, kdo je nepřekonaný; hitvā — opomíjející; itarān — ostatní; prārthayataḥ — těch, kteří žádají o; vibhūtiḥ — přízeň bohyně štěstí; yasya — ten, jehož; aṅghri — nohy; reṇum — prach; juṣate — slouží; anabhīpsoḥ — toho, kdo nevyžaduje.

Překlad

Je jasné, že On (Osobnost Božství) je neomezený a že neexistuje nikdo, kdo by Mu byl roven. Z toho plyne, že nikdo o Něm nedokáže mluvit odpovídajícím způsobem. Velcí polobozi nemohou získat přízeň bohyně štěstí ani modlitbami, ale tatáž bohyně slouží Pánovi, přestože On takovou službu nevyžaduje.

Význam

Parameśvara Parabrahman, Osobnost Božství, nemusí podle písem (śruti) nic dělat. Nikdo Mu není roven a nikdo Ho nepředčí. Má neomezené síly a každý Jeho čin je vykonán cílevědomě Jemu přirozeným a dokonalým způsobem. Svrchovaný Pán, Nejvyšší Osobnost Božství, je plný Sám v Sobě a nemá co by přijímal od někoho jiného, včetně polobohů jako je Brahmā. Jiní žádají o přízeň bohyni štěstí, ale ona i přes jejich modlitby odmítá tuto přízeň udělit. Přesto však slouží Nejvyšší Osobnosti Božství, i když Pán si od ní nemá co vzít. Pán, Osobnost Božství ve Svém rysu Garbhodakaśāyī Viṣṇua zplodil Brahmu, první stvořenou bytost v hmotném světě, z lotosového stonku vyrůstající z Jeho pupku, a nikoliv v lůně bohyně štěstí, která je věčně zaměstnána ve službě Jemu. To je několik příkladů Jeho úplné nezávislosti a dokonalosti. To, že nemusí nic dělat, neznamená, že je neosobní. Je transcendentálně tak plný nepředstavitelných sil, že pouze Jeho přáním je vše učiněno bez Jeho tělesné či osobní snahy. Nazývá se proto Yogeśvara neboli Pán všech mystických sil.