Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.13.4

Verš

śrutasya puṁsāṁ sucira-śramasya
nanv añjasā sūribhir īḍito ’rthaḥ
tat-tad-guṇānuśravaṇaṁ mukunda-
pādāravindaṁ hṛdayeṣu yeṣām

Synonyma

śrutasya — těch, kteří se věnují naslouchání; puṁsām — takových lidí; sucira — po dlouhou dobu; śramasya — s velkým úsilím; nanu — jistě; añjasā — důkladně; sūribhiḥ — čistými oddanými; īḍitaḥ — vysvětlené; arthaḥ — údaje; tat — ty; tat — ty; guṇa — transcendentální vlastnosti; anuśravaṇam — uvažující; mukunda — Pán, který udílí vysvobození; pāda-aravindam — lotosové nohy; hṛdayeṣu — v srdci; yeṣām — jejich.

Překlad

Ti, kteří s velkým úsilím po dlouhou dobu naslouchají duchovnímu mistrovi, musí slyšet z úst čistého oddaného o charakteru a činnostech čistých oddaných. Čistí oddaní ve svém srdci neustále myslí na lotosové nohy Pána, který udílí Svým oddaným vysvobození.

Význam

Transcendentální studenti jsou ti, kteří podstupují velké odříkání, aby se naučili naslouchat Vedám od pravého duchovního mistra. Musejí naslouchat nejen o činnostech Pána, ale také o transcendentálních vlastnostech oddaných, kteří v srdci neustále myslí na lotosové nohy Pána. Čistý oddaný Pána nemůže být odloučen od Jeho lotosových nohou ani na okamžik. Pán je nepochybně v srdci každého, ale živé bytosti o tom většinou nevědí, neboť jsou oklamány iluzorní hmotnou energií. Oddaní ovšem realizují přítomnost Pána, a proto neustále vidí Jeho lotosové nohy ve svém srdci. Tito čistí oddaní Pána jsou stejně slavní jako On a Pán dokonce doporučuje, aby byli uctíváni více než On Sám. Uctívání oddaného je mocnější než uctívání Samotného Pána. Je proto povinností transcendentálních studentů naslouchat o čistých oddaných od čistých oddaných Pána, neboť nikdo nemůže Pána a Jeho oddané přiblížit, dokud není sám takovým oddaným.