Skip to main content

Synonyma

mukunda-caraṇa-ambujam
lotosové nohy Pána Mukundy — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.2
mukunda-aṅghri
lotosové nohy Pána — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.19
lotosových nohou Mukundy — Śrīmad-bhāgavatam 11.23.57
lotosových nohou Pána Mukundy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.6
mukunda-aṅghrim
lotosovým nohám Pána Kṛṣṇy — Śrīmad-bhāgavatam 1.19.7
mukunda-Osobnost Božstv
mukunda-Osobnost Božství — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.35
mukunda-caraṇa-eṣiṇām
jejichž jedinou starostí je sloužit Mukundovi, Nejvyšší Osobnosti Božství, a kteří se o tuto službu neustále ucházejí — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.18
mukunda-caraṇam
lotosovým nohám Mukundy, Pána Kṛṣṇy, který může udělit osvobození — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.50
mukunda-caraṇe
lotosovým nohám Mukundy, Pána, který může udělit osvobození — Śrīmad-bhāgavatam 6.14.2
mukunda-liṅga-ālaya-darśane
k prohlížení Božstev, chrámů a svatých dhāmů Mukundy — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.18-20
mukunda-datta
Mukunda Datta — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.273, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.151
Mukundu Dattu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.68
śrī-mukunda-datta
Śrī Mukunda Datta — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.40
mukunda datta
Mukunda Datta — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.251
mukunda datta kahe
oddaný jménem Mukunda Datta řekl — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.155
Mukunda Datta, jeden oddaný Śrī Caitanyi Mahāprabhua, řekl — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.190
mukunda-datta kahe
Mukunda Datta řekl — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.190
āra datta mukunda
a Mukundu Dattu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.209-210
mukunda-dattere
Mukundovi Dattovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.65
mukunda-sarasvatī dila
dal mi ji Mukunda Sarasvatī — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.53
khaṇḍavāsī mukunda-dāsa
Mukunda dāsa, obyvatel vesnice Šrí Khandy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.78-79
mukunda-dāsa
Mukunda dāsa — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.92, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.112
mukunda dāsere
Mukundy dāse — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.113
mukunda-gaditāni
Mukundovy výroky — Śrīmad-bhāgavatam 10.90.18
gopīnātha-mukunda
Gopīnātha Ācārya a Mukunda Datta — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.77
jaya mukunda
sláva Mukundovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.3
mukunda kahe
Mukunda řekl — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.62, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.156
Mukunda odpovídá — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.21
Mukunda Datta odpovídá — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.23
Mukunda dāsa odpověděl — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.115
Mukunda odpověděl — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.125, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.126
mukunda-liṅga
Božstev Pána — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.137-139
mukunda-manasaḥ
toho, který si je již plně vědom Boha — Śrīmad-bhāgavatam 1.12.6
mukunda-mukha
obličeje Pána Mukundy — Śrīmad-bhāgavatam 10.15.43
mukunda-sevī
oddaný Pána — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.19
mukunda
Pán, který udílí vysvobození — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.4
Nejvyšší Osobnost Božství — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.49, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.24
Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, Jenž může udělit osvobození — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.21
Mukundy, Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 6.3.28
Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, který může živou bytost vysvobodit z hmotného zajetí — Śrīmad-bhāgavatam 7.6.4