Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.13.3

Verš

caritaṁ tasya rājarṣer
ādi-rājasya sattama
brūhi me śraddadhānāya
viṣvaksenāśrayo hy asau

Synonyma

caritam — charakter; tasya — jeho; rājarṣeḥ — svatého krále; ādi-rājasya — původního krále; sattama — ó zbožný; brūhi — laskavě popiš; me — mně; śraddadhānāya — tomu, který toužebně přijímá; viṣvaksena — Osobnosti Božství; āśrayaḥ — ten, který se odevzdal; hi — jistě; asau — ten král.

Překlad

Ó nejlepší ze zbožných, původní král všech králů (Manu) byl velký oddaný Osobnosti Božství Hariho, a proto je cenné naslouchat o jeho vznešeném charakteru a činnostech. Prosím popiš je. Velice si přeji o nich slyšet.

Význam

Śrīmad-Bhāgavatam je plný transcendentálního vyprávění o Osobnosti Božství a čistých oddaných Pána. V absolutním světě neexistuje žádný kvalitativní rozdíl mezi Nejvyšším Pánem a Jeho čistým oddaným. Naslouchání o Pánovi a naslouchání o charakteru a činnostech čistého oddaného proto přináší stejný výsledek, kterým je rozvoj oddané služby.