Skip to main content

Synonyma

śreyaḥ-arthī
ten, kdo chce v životĕ dosáhnout nejvyššího prospĕchu — Śrīmad-bhāgavatam 11.23.18-19
śreyaḥ-kāmaḥ
ten, kdo chce žít příznivě — Śrīmad-bhāgavatam 7.14.30-33
ten, kdo chce v životĕ dosáhnout nejvyššího cíle — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.58-59
śreyaḥ- kāmāḥ
ti, kdo chtějí dosáhnout konečného dobra a životního cíle — Śrīmad-bhāgavatam 8.12.6
śreyaḥ-kāmāḥ
svědomité — Śrīmad-bhāgavatam 6.18.35
ti, kdo chtějí mít příznivý osud — Śrīmad-bhāgavatam 8.4.15
śreyaḥ-kṛt
pro jeho dobro — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.14
śreyaḥ-madhye
z prospěšných činností — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.251
śreyaḥ-pratīpakāḥ
překážky bránící blahobytu. — Śrīmad-bhāgavatam 6.8.27-28
sarva-śreyaḥ
nejvyššímu životnímu prospěchu — Śrīmad-bhāgavatam 8.22.27
śreyaḥ-sṛtim
příznivá cesta osvobození — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.22, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.140
příznivou cestu osvobození — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.31
śreyaḥ uttamam
ohlednĕ nejvyššího dobra — Śrīmad-bhāgavatam 11.3.21
śreyaḥ ādhāsyat
bude jednat dokonale příznivým způsobem — Śrīmad-bhāgavatam 10.26.19
śreyaḥ
dobro — Bg. 1.31, Bg. 16.22, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.37, Śrīmad-bhāgavatam 4.18.3
je lepší — Bg. 2.5
dobré po všech stránkách — Bg. 2.7
lepší zaměstnání — Bg. 2.31
skutečný prospěch — Bg. 3.2
požehnání — Bg. 3.11, Śrīmad-bhāgavatam 4.25.4
lepší — Bg. 3.35, Bg. 12.12
je prospěšnější — Bg. 5.1
konečné dobro — Śrīmad-bhāgavatam 1.1.9, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.24, Śrīmad-bhāgavatam 11.21.23
nejvyšší prospěch — Śrīmad-bhāgavatam 1.4.25
konečný úspěch — Śrīmad-bhāgavatam 2.9.21
blahobyt — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.19
cíl života — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.41
konečný cíl — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.59-60
příznivé — Śrīmad-bhāgavatam 4.20.14
přízeň osudu — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.74
konečné požehnání — Śrīmad-bhāgavatam 4.25.4
blaho — Śrīmad-bhāgavatam 5.3.9
nejvyšší prospěch v životě — Śrīmad-bhāgavatam 5.22.4
nejvyšší potřeba — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.49
ve prospěch náboženských zásad — Śrīmad-bhāgavatam 6.14.3
konečné štěstí — Śrīmad-bhāgavatam 6.14.18
konečný prospěch — Śrīmad-bhāgavatam 7.13.42
příznivé vlivy — Śrīmad-bhāgavatam 7.14.24
(způsobující) příznivé vlivy — Śrīmad-bhāgavatam 7.14.24
nejvyšší dobro — Śrīmad-bhāgavatam 8.6.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.47.59, Śrīmad-bhāgavatam 10.48.30, Śrīmad-bhāgavatam 11.7.46