Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.31

Verš

śreyaḥ-sṛtiṁ bhaktim udasya te vibho
kliśyanti ye kevala-bodha-labdhaye
teṣām asau kleśala eva śiṣyate
nānyad yathā sthūla-tuṣāvaghātinām

Synonyma

śreyaḥ-sṛtim — příznivou cestu osvobození; bhaktim — oddanou službu; udasya — opustí; te — Tobě; vibho — ó můj Pane; kliśyanti — přijme větší nesnáze; ye — všech těch, kteří; kevala — pouze; bodha-labdhaye — pro získání poznání; teṣām — pro ně; asau — tyto; kleśalaḥ — nesnáze; eva — pouze; śiṣyate — zůstanou; na — ne; anyat — nic jiného; yathā — jako; sthūla — množství; tuṣa — rýžových slupek; avaghātinām — těch, kdo mlátí.

Překlad

„  ,Můj drahý Pane, oddaná služba Tobě je jedinou příznivou cestou. Pokud ji někdo vymění za spekulativní poznání nebo pochopení, že živé bytosti jsou duše a hmotný svět je falešný, dostane se do velkých nesnází. Získá jen potíže a nepříznivé činnosti. Jeho činnosti připomínají mlácení prázdné rýžové slupky. Jeho námaha je k ničemu.`  “

Význam