Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.30

Verš

bhakti vinā mukti nahe, bhāgavate kaya
kali-kāle nāmābhāse sukhe mukti haya

Synonyma

bhakti vinā — bez oddané služby; mukti nahe — nelze hovořit o osvobození; bhāgavate kaya — ve Śrīmad-Bhāgavatamu se uvádí; kali-kāle — v tomto věku Kali; nāma-ābhāse — už jen nepatrným oceněním Hare Kṛṣṇa mantry; sukhe — snadno; mukti haya — lze dosáhnout osvobození.

Překlad

„Bez oddané služby Pánu nelze v tomto věku Kali dosáhnout osvobození. V tomto věku dosáhne velmi snadno osvobození i ten, kdo zpívá Kṛṣṇovo svaté jméno nedokonale.“