Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.32

Verš

ye ’nye ’ravindākṣa vimukta-māninas
tvayy asta-bhāvād aviśuddha-buddhayaḥ
āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ
patanty adho ’nādṛta-yuṣmad-aṅghrayaḥ

Synonyma

ye — všichni ti, kteří; anye — ostatní (neoddaní); aravinda-akṣa — ó Ty s lotosovýma očima; vimukta-māninaḥ — kdo se považují za osvobozené; tvayi — Tobě; asta-bhāvāt — bez oddanosti; aviśuddha-buddhayaḥ — jejichž inteligence není očištěná; āruhya — poté, co vystoupali; kṛcchreṇa — tvrdou askezí; param padam — k nejvyšší úrovni; tataḥ — odtamtud; patanti — poklesnou; adhaḥ — dolů; anādṛta — bez úcty; yuṣmat — ke Tvým; aṅghrayaḥ — lotosovým nohám.

Překlad

„  ,Ó Pane, který máš oči jako lotosové květy. Ti, kdo si o sobě myslí, že jsou osvobozeni v tomto životě, aniž by Ti oddaně sloužili, mají nečistou inteligenci. Protože opomíjejí službu Tvým lotosovým nohám, znovu poklesnou, a to přesto, že podstupovali tvrdou askezi a povýšili se na úroveň realizace neosobního Brahmanu.,“

Význam