Skip to main content

Synonyma

adhika-sāmya-vimukta- dhāmnaḥ
nikdo Ho nepřevýší, ani se Mu nevyrovná — Śrīmad-bhāgavatam 9.11.20
jñāna-vimukta
osvobozeni poznáním — Nektar pokynů 10
vimukta-keśāḥ
rozpuštěné vlasy. — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.10
vimukta-māninaḥ
kteří se mylně považují za vysvobozené z pout hmoty — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.32
kteří se považují za osvobozené — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.30
kdo se považují za osvobozené — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.131, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.141, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.32
vimukta-saṅgam-zcela oproštěn od všeho ostatníh
vimukta-saṅgam-zcela oproštěn od všeho ostatního — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.30
vimukta-samasta-saṅgasya
ačkoliv se vzdal svých skutečných synů a domova — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.29
vimukta-saṅgaḥ
oproštěný od všech styků s hmotou — Śrīmad-bhāgavatam 5.11.15
neznečištěný hmotou — Śrīmad-bhāgavatam 9.2.11-13
vimukta-saṅgāḥ
ti, kdo jsou zcela zbaveni vlivu hmoty — Śrīmad-bhāgavatam 8.3.7
vimukta
osvobozená — Śrīmad-bhāgavatam 4.23.39, Śrīmad-bhāgavatam 12.3.44
osvobozený od — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.82, Śrīmad-bhāgavatam 5.12.14
osvobozený — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.19
zcela osvobozený od — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.20
které se vzdaly — Śrīmad-bhāgavatam 10.35.18-19
poté, co jste se vzdaly — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.36
ó vĕčnĕ osvobozený — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.29