Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.33

Verš

‘brahma’-śabde kahe ‘ṣaḍ-aiśvarya-pūrṇa bhagavān’
tāṅre ‘nirviśeṣa’ sthāpi, ‘pūrṇatā’ haya hāna

Synonyma

brahma-śabde — slovem brahma; kahe — myslí se; ṣaṭ-aiśvarya-pūrṇa bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství oplývající v plné míře šesti vznešenými atributy; tāṅre — Jeho; nirviśeṣa sthāpi — když uděláme neosobním; pūrṇatā haya hāna — poškodíme Jeho úplnost.

Překlad

„Slovo ,Brahmaǹ (,největší̀) označuje Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, jenž v úplnosti oplývá šesti vznešenými atributy. Pokud se na to však budeme dívat jednostranným pohledem impersonalistů, ubírá to Jeho úplnosti.“

Význam

Nejvyšší Osobnost Božství je původně Nejvyšší Osoba, která se expanduje neosobním způsobem prostřednictvím své energie. V Bhagavad-gītě (9.4) Pán říká:

mayā tatam idaṁ sarvaṁ
jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni
na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ

„Ve své neprojevené podobě prostupuji celým vesmírem. Všechny bytosti jsou ve Mně, ale Já nejsem v nich.“ Kṛṣṇova všudypřítomná energie je neosobní, stejně jako je sluneční světlo neosobní expanzí sluneční planety a boha Slunce. Pokud vezmeme v úvahu pouze jednu stránku Nejvyšší Osobnosti Božství, Jeho neosobní záři, nevysvětluje to plně Absolutní Pravdu. Neosobní vnímání Absolutní Pravdy je jednostranné a neúplné. Musíme uznat také druhou, osobní stránku – Bhagavāna. Brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate. Člověk by se neměl spokojit jen s pochopením rysu Brahmanu Osobnosti Božství. Je třeba znát také Pánův osobní rys. Toto je úplné pochopení Absolutní Pravdy.