Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.12

Verš

ceto-darpaṇa-mārjanaṁ bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpaṇaṁ
śreyaḥ-kairava-candrikā-vitaraṇaṁ vidyā-vadhū-jīvanam
ānandāmbudhi-vardhanaṁ prati-padaṁ pūrṇāmṛtāsvādanaṁ
sarvātma-snapanaṁ paraṁ vijayate śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanam

Synonyma

cetaḥ — srdce; darpaṇa — zrcadla; mārjanam — očištění; bhava — hmotné existence; mahā-dāva-agni — planoucího lesního požáru; nirvāpaṇam — uhašení; śreyaḥ — štěstí; kairava — bílého lotosu; candrikā — měsíční světlo; vitaraṇam — rozvíjení; vidyā — veškerého vzdělání; vadhū — manželka; jīvanam — život; ānanda — blaženosti; ambudhi — oceánu; vardhanam — zvětšení; prati-padam — na každém kroku; pūrṇa-amṛta — úplného nektaru; āsvādanam — poskytnutí chuti; sarva — každému; ātma-snapanam — koupel vlastního já; param — transcendentální; vijayate — nechť zvítězí; śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanam — společné zpívání svatého jména Kṛṣṇy.

Překlad

„  ,Nechť zvítězí zpívání svatého jména Pána Kṛṣṇy, které dokáže očistit zrcadlo srdce a ukončit utrpení způsobené planoucím požárem hmotné existence. Toto zpívání je dorůstajícím měsícem, který rozvíjí bílý lotos štěstí pro všechny živé bytosti, a je duší veškerého vzdělání. Toto zpívání svatého jména Kṛṣṇy zvětšuje blažený oceán transcendentálního života. Každému přináší chladivou úlevu a umožňuje vychutnávat si dokonalý nektar na každém kroku.̀  “

Význam

Toto je první verš Śikṣāṣṭaky Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Dalších sedm veršů se nachází v textech 16, 21, 29, 32, 36, 39 a 47.