Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.14.3

Verš

rajobhiḥ sama-saṅkhyātāḥ
pārthivair iha jantavaḥ
teṣāṁ ye kecanehante
śreyo vai manujādayaḥ

Synonyma

rajobhiḥ — s atomy; sama-saṅkhyātāḥ — stejného počtu; pārthivaiḥ — Země; iha — v tomto světě; jantavaḥ — živé bytosti; teṣām — z nich; ye — ty, které; kecana — některé; īhante — jednají; śreyaḥ — ve prospěch náboženských zásad; vai — vskutku; manuja-ādayaḥ — lidské bytosti a tak dále.

Překlad

V tomto hmotném světě existuje tolik živých bytostí, kolik je atomů. Mezi nimi je velice málo lidských bytostí, a z nich jen hrstka má zájem dodržovat náboženské zásady.