Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.16.15

Verš

tasmād īśa bhajantyā me
śreyaś cintaya suvrata
hṛta-śriyo hṛta-sthānān
sapatnaiḥ pāhi naḥ prabho

Synonyma

tasmāt — proto; īśa — ó mocný vládce; bhajantyāḥ — tvé služebné; me — mě; śreyaḥ — štěstí; cintaya — vezmi v úvahu; su-vrata — ó vznešený; hṛta- śriyaḥ — zbavené všeho bohatství; hṛta-sthānān — zbavené obydlí; sapatnaiḥ — soupeři; pāhi — prosím ochraň; naḥ — nás; prabho — ó můj pane.

Překlad

Proto tě prosím, můj vznešený pane, uděl své služebné svoji přízeň. Naši soupeři, démoni, nás nyní připravili o naše bohatství i obydlí. Prosím, poskytni nám ochranu.

Význam

Aditi, matka polobohů, naléhala na Kaśyapu Muniho, aby zajistil polobohům ochranu. Když mluvíme o polobozích, týká se to i jejich matky.