Skip to main content

Synonyma

vrata-ante
na konci dodržování slibu — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.30
anṛta-vrata
kteří s oblibou lžou — Śrīmad-bhāgavatam 8.1.26
dhṛta-vratā asi
přijala jsi posvátné sliby — Śrīmad-bhāgavatam 3.24.3
bhava-vrata-dharāḥ
zavázal se uspokojit Śivu — Śrīmad-bhāgavatam 4.2.28
vrata-bhaṅga
konec mého slibu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.126
brahma-vrata-dharaḥ
ten, kdo dodržuje slib celibátu, brahmacaryuŚrīmad-bhāgavatam 11.17.25
bṛhat-vrata-dharaḥ
dodržoval slib celibátu, brahmacaryuŚrīmad-bhāgavatam 12.8.13
bṛhat-vrata
onen velký slib trvalého celibátu — Śrīmad-bhāgavatam 11.17.36
velký slib celoživotního celibátu — Śrīmad-bhāgavatam 12.8.7-11
slibu celoživotního celibátu — Śrīmad-bhāgavatam 12.9.3
vrata-caryayā
z náboženského odříkání — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.4-5
dodržováním slibu — Śrīmad-bhāgavatam 8.17.17
vrata-caryā
konání asketických slibů — Śrīmad-bhāgavatam 12.12.31-33
vrata-chidram
chybu v plnění slibu — Śrīmad-bhāgavatam 6.18.58
chybu v dodržování slibu — Śrīmad-bhāgavatam 6.18.59
daṇḍa-vrata-dhare
ten, který nosí žezlo jako symbol trestu — Śrīmad-bhāgavatam 4.13.22
deva-vrata
Bhīṣmadevy — Śrīmad-bhāgavatam 11.19.13
eka-patnī-vrata-dharaḥ
skládající slib, že nepřijme druhou manželku a nebude udržovat jakékoliv styky s jinou ženou — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.54
mahā-vrata-dharaḥ
mistr velkých slibů a askeze — Śrīmad-bhāgavatam 6.17.8
vrata-dharma
slib sloužit mu — Śrīmad-bhāgavatam 4.23.20
pati-vratā-dharma
slib věrnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.116
náboženská zásada ctnostné ženy. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.106
tat-vrata-dhāraṇam
přijímání manželových slibů či přesné následování jeho jednání. — Śrīmad-bhāgavatam 7.11.25
dāna-vrata
Dānavrata — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.27
pati-vratā-gaṇera
všech počestných žen — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.116
vrata kari'
poté, co složila slib — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.116
kathā-vrāta
mnoha diskusí — Śrīmad-bhāgavatam 12.13.11-12
kārtika-ādi-vrata
dodržovat zvláštní sliby v měsíci Kārtiku — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.127
vrata-kṛśān
zkráceného dodržováním slibů — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.63
vrata-kṣāmā
slabá a hubená z askeze — Śrīmad-bhāgavatam 4.28.44
madhu-vrata-śriyā
sladký zvuk, plný krásy — Śrīmad-bhāgavatam 3.8.31
madhu-vrata-pateḥ
krále včel — Śrīmad-bhāgavatam 3.16.20
madhu-vrata
včel — Śrīmad-bhāgavatam 8.20.32-33
včel stále dychtících po medu — Śrīmad-bhāgavatam 8.18.3
madhukara-vrāta
včel — Śrīmad-bhāgavatam 5.25.7
maṇi-vrāta
s mnoha drahokamy — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.51-52
nakha-vrāta
z jehož nehtů — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.49-50
vrata-niyama
sliby a usměrňující zásady — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.113
viṣṇu-vrata-parāyaṇaḥ
který byl prvotřídním vaiṣṇavou, vždy zapojeným do služby Pánu. — Śrīmad-bhāgavatam 8.4.7
pati-vratā
oddaná svému manželovi — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.30