Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.13.42

Verš

nāhaṁ ninde na ca staumi
sva-bhāva-viṣamaṁ janam
eteṣāṁ śreya āśāse
utaikātmyaṁ mahātmani

Synonyma

na — ne; aham — já; ninde — hanobím; na — ani; ca — také; staumi — chválím; sva-bhāva — jehož povaha; viṣamam — odporující; janam — živou bytost nebo člověka; eteṣām — jich všech; śreyaḥ — konečný prospěch; āśāse — modlím se o; uta — skutečně; aikātmyam — jednotu; mahā-ātmani — s Nadduší, Parabrahmanem (Kṛṣṇou).

Překlad

Různí lidé mají různou mentalitu. Není tedy mou starostí ani je chválit, ani hanět. Přeji si pouze jejich blaho a doufám, že budou svolní k dosažení jednoty s Nadduší, Nejvyšší Osobností Božství, Kṛṣṇou.

Význam

Jakmile člověk dospěje na úroveň bhakti-yogy, zcela pochopí, že Nejvyšší Osobnost Božství, Vāsudeva, je cílem života (vāsudevaḥ sarvam iti sa mahātmā sudurlabhaḥ). To učí celá védská literatura (vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ, sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja). Nemá význam někoho chválit za dobré hmotné vlastnosti nebo ho kritizovat za špatné. Být v hmotném světě dobrý či špatný nic neznamená. Když je někdo dobrý, může dosáhnout vyšších planetárních soustav, a když je špatný, může poklesnout na nižší. Lidé s různou mentalitou se někdy dostávají na vyšší a jindy na nižší úroveň, ale to není cílem života. Tím je vymanit se z tohoto koloběhu a rozvíjet vědomí Kṛṣṇy. Svatá osoba proto nerozlišuje mezi tím, co je zdánlivě dobré a zdánlivě špatné; přeje si raději, aby každý byl šťastný na úrovni vědomí Kṛṣṇy, což je konečný cíl života.