Skip to main content

Synonyma

acyuta-āśraya-janam
toho, jehož útočištěm jsou lotosové nohy Acyuty, Pána Kṛṣṇy — Śrīmad-bhāgavatam 6.3.34
sva-janam
příbuzných — Bg. 1.28
vlastních příbuzných — Bg. 1.31
příbuzné — Bg. 1.36, Bg. 1.44
rodinných členů — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.61, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.47
na své příbuzné — Śrīmad-bhāgavatam 10.49.14
své poddané — Śrīmad-bhāgavatam 10.50.5-6
na svého blízkého — Śrīmad-bhāgavatam 10.82.19
janam
lidské masy — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.7
ti, kteří se rodí — Śrīmad-bhāgavatam 2.9.30
na Janaloku — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.30
osoby — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.39, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.45
živé bytosti — Śrīmad-bhāgavatam 4.11.19
obyčejní lidé — Śrīmad-bhāgavatam 4.19.36
osobu — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.20, Śrīmad-bhāgavatam 11.19.10
všechny lidi — Śrīmad-bhāgavatam 6.3.13
všem živým bytostem (myslí si o všech, že slouží Pánu) — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.35
lidi — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.39.26
živou bytost — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.41
živou bytost nebo člověka — Śrīmad-bhāgavatam 7.13.42
obyčejným lidem. — Śrīmad-bhāgavatam 9.8.15-16
své poddané — Śrīmad-bhāgavatam 10.50.57
jiné lidi — Śrīmad-bhāgavatam 11.18.31
oddaný — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.160
po následovnících — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.29
puram-janam
Nejvyšší Osobnost Božství — Śrīmad-bhāgavatam 4.30.3
ṛtvik-janam
jeho knĕžími — Śrīmad-bhāgavatam 10.66.40
pramadā-janam
shromáždĕné ženy — Śrīmad-bhāgavatam 10.34.26
strī-janam
ženy — Śrīmad-bhāgavatam 10.34.29
ku-janam
nízkou osobu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.327
janām
jeho obyvatelé — Śrīmad-bhāgavatam 10.50.37-38
ātma-jānām
dcer — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.14
tanu-jānām
synů — Śrīmad-bhāgavatam 10.90.35