Skip to main content

Synonyma

indra-purīm
do hlavního města krále Indry — Śrīmad-bhāgavatam 8.15.10-11
purīm kāñcīm
do Kāñcīpuram — Śrīmad-bhāgavatam 10.79.11-15
madhu-purīm
do Mathury — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.11-12
do mĕsta Mathury — Śrīmad-bhāgavatam 10.46.48
purañjana-purīm
Purañjanovo město — Śrīmad-bhāgavatam 4.28.2
sva-purīm
své město — Śrīmad-bhāgavatam 4.28.7
purīm
hlavního města — Śrīmad-bhāgavatam 3.17.26
sídlo — Śrīmad-bhāgavatam 4.6.23, Śrīmad-bhāgavatam 4.6.28
město — Śrīmad-bhāgavatam 4.10.5, Śrīmad-bhāgavatam 4.10.21, Śrīmad-bhāgavatam 4.25.29, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.10, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.11, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.24, Śrīmad-bhāgavatam 5.21.7
do města — Śrīmad-bhāgavatam 4.13.49
města — Śrīmad-bhāgavatam 4.25.26
toto město. — Śrīmad-bhāgavatam 4.25.35
ve městě — Śrīmad-bhāgavatam 4.25.37
do onoho města — Śrīmad-bhāgavatam 4.25.43
městě. — Śrīmad-bhāgavatam 4.28.4
velké město — Śrīmad-bhāgavatam 5.16.28
nebeského království — Śrīmad-bhāgavatam 8.15.33
palác. — Śrīmad-bhāgavatam 9.2.33
do svého města — Śrīmad-bhāgavatam 9.7.20
do Ayodhyā-purī. — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.32
do města Ayodhyi — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.45-46
velké město. — Śrīmad-bhāgavatam 9.11.13-14
na město — Śrīmad-bhāgavatam 9.11.25
do svého paláce — Śrīmad-bhāgavatam 9.14.40
do hlavního města — Śrīmad-bhāgavatam 9.15.29
v tomto městě — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.27
do mĕsta — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.41.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.41.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.43-44
mĕsto. — Śrīmad-bhāgavatam 10.41.10
to the city — Śrīmad-bhāgavatam 10.45.42-44
do svého mĕsta — Śrīmad-bhāgavatam 10.52.5
mĕsto — Śrīmad-bhāgavatam 10.72.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.76.9-11, Śrīmad-bhāgavatam 10.77.8, Śrīmad-bhāgavatam 11.7.3
svého hlavního mĕsta, Dvāraky. — Śrīmad-bhāgavatam 10.78.13-15
svého mĕsta — Śrīmad-bhāgavatam 10.83.36
do mĕsta. — Śrīmad-bhāgavatam 11.30.50
do sídla — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.154
yadu-purīm
do mĕsta yaduovské dynastie — Śrīmad-bhāgavatam 10.49.30
hlavní mĕsto Yaduovců — Śrīmad-bhāgavatam 11.30.47
śānti-purīm
do Šántipuru — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.1