Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.10.32

Verš

āropyāruruhe yānaṁ
bhrātṛbhyāṁ hanumad-yutaḥ
vibhīṣaṇāya bhagavān
dattvā rakṣo-gaṇeśatām
laṅkām āyuś ca kalpāntaṁ
yayau cīrṇa-vrataḥ purīm

Synonyma

āropya — když naložil; āruruhe — nastoupil; yānam — do letadla; bhrātṛbhyām — s bratrem Lakṣmaṇem a velitelem Sugrīvou; hanumat-yutaḥ — doprovázen Hanumānem; vibhīṣaṇāya — Vibhīṣaṇovi, bratru Rāvaṇy; bhagavān — Nejvyšší Pán; dattvā — svěřil; rakṣaḥ-gaṇa-īśatām — vládu nad Rākṣasy obývajícími Laṅku; laṅkām — stát Laṅkā; āyuḥ ca — a celou délku života; kalpa-antam — na mnoho let, až do konce jedné kalpy; yayau — vrátil se domů; cīrṇa-vrataḥ — končící období života v lese; purīm — do Ayodhyā-purī.

Překlad

Poté, co Pán Rāmacandra, Nejvyšší Osobnost Božství (Bhagavān), svěřil Vibhīṣaṇovi vládu nad Rākṣasy v Laṅce po dobu jedné kalpy, usadil Sītādevī do letadla ozdobeného květy a pak do něho nastoupil sám. Jelikož doba jeho pobytu v lese skončila, vrátil se v doprovodu Hanumāna, Sugrīvy a svého bratra Lakṣmaṇa zpátky do Ayodhyi.