Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.25.43

Verš

nārada uvāca
iti tau dam-patī tatra
samudya samayaṁ mithaḥ
tāṁ praviśya purīṁ rājan
mumudāte śataṁ samāḥ

Synonyma

nāradaḥ uvāca — velký mudrc Nārada pravil; iti — takto; tau — oni; dam-patī — manžel a manželka; tatra — tam; samudya — oba stejně nadšení; samayam — přijali jeden druhého; mithaḥ — navzájem; tām — na tom místě; praviśya — vstoupili; purīm — do onoho města; rājan — ó králi; mumudāte — užívali života; śatam — sto; samāḥ — let.

Překlad

Velký mudrc Nārada pokračoval: Můj milý králi, takto oba, muž a žena, podpořeni vzájemným porozuměním, vstoupili do onoho města a užívali si života po sto let.

Význam

Sto let je v této souvislosti významný údaj, protože každá lidská bytost má vyhrazeno žít sto let. Délka života se liší na různých planetách podle jejich vzdálenosti od Slunce. To znamená, že sto let na této planetě je jiných než sto let na jiné planetě. Pán Brahmā žije sto let na Brahmaloce, ale jeden jeho den se rovná miliónům let na této planetě. Podobně dny na nebeských planetách se rovnají šesti měsícům na této planetě. Na každé planetě je však délka lidského života zhruba sto let. Úměrně k délce života je také na různých planetách různá životní úroveň.