Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.6.28

Verš

hitvā yakṣeśvara-purīṁ
vanaṁ saugandhikaṁ ca tat
drumaiḥ kāma-dughair hṛdyaṁ
citra-mālya-phala-cchadaiḥ

Synonyma

hitvā — minuli; yakṣa-īśvara — pána Yakṣů (Kuvery); purīm — sídlo; vanam — les; saugandhikam — jménem Saugandhika; ca — a; tat — to; drumaiḥ — se stromy; kāma-dughaiḥ — plnícími přání; hṛdyam — přitažlivé; citra — rozmanité; mālya — květiny; phala — plody; chadaiḥ — listím.

Překlad

Polobozi minuli les jménem Saugandhika, který oplývá různými květinami, plody a stromy přání, a viděli přitom také Yakṣeśvarovy kraje.

Význam

Yakṣeśvara je známý také jako Kuvera a je pokladníkem polobohů. Védské texty uvádějí, že je pohádkově bohatý. Z těchto slok vyplývá, že jeho sídlo se nachází v blízkosti Kailāsu. Také se zde poukazuje na les plný stromů přání. Z Brahma-saṁhity se můžeme dozvědět, že tyto stromy existují v duchovním světě, zvláště na Kṛṣṇaloce, v sídle Pána Kṛṣṇy. Milostí Kṛṣṇy tyto stromy rostou také na Kailāsu, v sídle Pána Śivy. Kailās má tedy zvláštní význam a téměř se vyrovná sídlu Pána Kṛṣṇy.