Skip to main content

Synonyma

ratiḥ astu-kéž se k Němu soustředí pozornos
ratiḥ astu-kéž se k Němu soustředí pozornost — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.33
ratiḥ astu-kéž má pozornost spočív
ratiḥ astu-kéž má pozornost spočívá — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.39
ratiḥ-důvěrný vzta
ratiḥ-důvěrný vztah — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.35
ratiḥ nama
jménem Rati — Śrīmad-bhāgavatam 10.55.7-8
ratiḥ-připoutanos
ratiḥ-připoutanost — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.36
ātma-ratiḥ
nachází potěšení ve vlastním já — Bg. 3.17
ratiḥ
přitahující — Śrīmad-bhāgavatam 1.19.16
přitažlivost — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.34, Śrīmad-bhāgavatam 12.13.15
připoutanost — Śrīmad-bhāgavatam 3.7.14, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.20, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.21, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.26, Śrīmad-bhāgavatam 10.47.67, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.142
záliba — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.25, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.14, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.146
přitahován k — Śrīmad-bhāgavatam 3.28.3
připoutanost. — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.25, Śrīmad-bhāgavatam 7.4.36, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.33, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.18-20, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.137-139
připoutanost ke smyslovému požitku — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.10
připoutanost s láskou a náklonností. — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.29
milostný vztah — Śrīmad-bhāgavatam 9.14.19
připoutanost či extatická oddaná služba. — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.15
Rati — Śrīmad-bhāgavatam 10.55.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.55.12
připoutanost (k Śālvovi) — Śrīmad-bhāgavatam 10.60.47
láskyplná náklonnost — Śrīmad-bhāgavatam 11.3.30
nacházející potĕšení — Śrīmad-bhāgavatam 11.9.3
záliba. — Śrīmad-bhāgavatam 11.29.9
transcendentální připoutanost — Śrīmad-bhāgavatam 11.29.40
sex — Śrīmad-bhāgavatam 12.2.3
náklonnost — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.60, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.61, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.16
láska — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.45, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.84, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.95-98
náklonnost. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.46, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.84
zalíbení — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.86
tadīya-ratiḥ
zalíbení v tom těle — Śrīmad-bhāgavatam 7.14.13
ratiḥ uvāca
Rati pravila — Śrīmad-bhāgavatam 10.55.12
sva-ratiḥ
spokojený sám v sobĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.33.23