Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.22.20

Verš

asty eva rājan bhavato madhudviṣaḥ
pādāravindasya guṇānuvādane
ratir durāpā vidhunoti naiṣṭhikī
kāmaṁ kaṣāyaṁ malam antar-ātmanaḥ

Synonyma

asti — je; eva — jistě; rājan — ó králi; bhavataḥ — tvoje; madhu-dviṣaḥ — Pána; pāda-aravindasya — lotosových nohou; guṇa-anuvādane — k oslavování; ratiḥ — připoutanost; durāpā — velice obtížné; vidhunoti — smývá; naiṣṭhikī — neochvějná; kāmam — chtivé; kaṣāyam — zvyšování chtivé touhy; malam — špinavé; antaḥ-ātmanaḥ — z hloubi srdce.

Překlad

Sanat-kumāra pokračoval: Můj milý králi, sklon k oslavování lotosových nohou Nejvyšší Osobnosti Božství již v sobě máš. Této připoutanosti je velmi obtížné dosáhnout, ale jakmile někdo takovou neochvějnou víru v Pána vyvine, automaticky to odstraní chtivé touhy z hloubi jeho srdce.

Význam

satāṁ prasaṅgān mama vīrya-saṁvido
bhavanti hṛt-karṇa-rasāyanāḥ kathāḥ
taj-joṣaṇād āśv apavarga-vartmani
śraddhā ratir bhaktir anukramiṣyati

Styky s oddanými milostí Nejvyšší Osobnosti Božství postupně smývají nečistoty ze srdce materialistického člověka. Stejně jako se stříbro po vyleštění blýská, tak i srdce materialisty se dobrou společností oddaných očistí od chtivých tužeb. Živá bytost ve skutečnosti nemá s hmotným požitkem ani chtivými touhami nic společného. Pouze si představuje, sní během spánku. Díky společnosti čistých oddaných se však probudí, a když pochopí své přirozené postavení věčného služebníka Pána, ihned se bude nacházet ve své slávě. Jelikož Pṛthu Mahārāja seberealizovaný již byl, měl přirozený sklon oslavovat činnosti Nejvyšší Osobnost Božství a Kumārové ho ujistili, že nepřipadá v úvahu, aby se stal obětí iluzorní energie Nejvyššího Pána. Jinými slovy, proces naslouchání o slávě Pána a jejího opěvování je jediným prostředkem, jak zbavit srdce hmotného znečištění. Nikomu se nepodaří odstranit nečistoty ze srdce pomocí karmy, jñāny a yogy, ale jakmile se člověk prostřednictvím oddané služby uchýlí k lotosovým nohám Pána, všechny nečistoty ze srdce bez potíží zmizí.