Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.61

Verš

karmabhir bhrāmyamāṇānāṁ
yatra kvāpīśvarecchayā
maṅgalācaritair dānai
ratir naḥ kṛṣṇa īśvare

Synonyma

karmabhiḥ — činnostmi; bhrāmyamāṇānām — těch, kteří putují po tomto hmotném vesmíru; yatra — kdekoliv; kva api — všude; īśvara-icchayā — svrchovanou vůlí Osobnosti Božství; maṅgala-ācaritaiḥ — příznivými činnostmi; dānaiḥ — jako je rozdávání milodarů a dobročinnost; ratiḥ — náklonnost; naḥ — naše; kṛṣṇe — ke Kṛṣṇovi; īśvare — Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

„Ať pod vlivem své karmy putujeme vůlí Pána kamkoli v hmotném vesmíru, nechť naše příznivé činnosti způsobí, aby naše náklonnost k Pánu Kṛṣṇovi jen rostla.“

Význam

Těmito verši ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.47.66 – 67) oslovili obyvatelé Vrindávanu v čele s Mahārājem Nandou a jeho společníky Śrī Uddhavu, který přijel z Mathury.