Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.60

Verš

manaso vṛttayo naḥ syuḥ
kṛṣṇa-pādāmbujāśrayāḥ
vāco ’bhidhāyinīr nāmnāṁ
kāyas tat-prahvaṇādiṣu

Synonyma

manasaḥ — mysli; vṛttayaḥ — činnosti (myšlení, cítění a chtění); naḥ — naše; syuḥ — nechť je; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; pāda-ambuja — lotosových nohou; āśrayāḥ — ti, kteří nalezli útočiště u; vācaḥ — slova; abhidhāyinīḥ — vyslovování; nāmnām — Jeho svatých jmen; kāyaḥ — tělo; tat — Jemu; prahvaṇa-ādiṣu — klanění se Mu a tak dále.

Překlad

„Nechť jsou naše mysli připoutané k lotosovým nohám tvého Pána Kṛṣṇy, nechť naše jazyky zpívají Jeho svaté jméno a naše těla nechť se před Ním klaní.“