Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.7.14

Verš

aśeṣa-saṅkleśa-śamaṁ vidhatte
guṇānuvāda-śravaṇaṁ murāreḥ
kiṁ vā punas tac-caraṇāravinda-
parāga-sevā-ratir ātma-labdhā

Synonyma

aśeṣa — nekonečné; saṅkleśa — strastiplné podmínky; śamam — ukončení; vidhatte — může vykonávat; guṇa-anuvāda — o transcendentálním jménu, podobě, vlastnostech, zábavách, doprovodu, příslušenství atd.; śravaṇam — naslouchání a opěvování; murāreḥ — Murāriho (Śrī Kṛṣṇy), Osobnosti Božství; kim — co říci o; punaḥ — opět; tat — Jeho; caraṇa-aravinda — lotosové nohy; parāga-sevā — ke službě voňavému prachu; ratiḥ — připoutanost; ātma-labdhā — ti, kteří získali.

Překlad

Pouhým zpíváním a nasloucháním o transcendentálním jménu, podobě atd. Osobnosti Božství Śrī Kṛṣṇy se člověk může vyprostit z nekonečných strastiplných podmínek. Co potom říci o těch, kteří vyvinuli připoutanost ke službě vůni prachu z lotosových nohou Pána?

Význam

Moudrost obsažená ve védských písmech doporučuje pro ovládnutí hmotných smyslů dvě různé metody. Jednou z nich je systém jñāny neboli cesta filozofického pochopení Nejvyššího v Jeho třech aspektech, zvaných Brahman, Paramātmā a Bhagavān. Druhou je metoda přímé transcendentální láskyplné oddané služby Pánu. Z těchto dvou nejpopulárnějších metod je zde cesta oddané služby doporučena jako nejlepší, protože ten, kdo ji následuje, nemusí čekat na plodonosné výsledky svých zbožných činností nebo na výsledky poznání. Dvě stádia vykonávání oddané služby jsou: (1) stádium praktikování oddané služby s našimi současnými smysly podle pravidel autorizovaných písem a (2) dosažení upřímné připoutanosti ke službě částečkám prachu z lotosových nohou Pána. První stádium se nazývá sādhana-bhakti neboli oddaná služba pro začátečníky, která se vykonává pod vedením čistého oddaného, a druhé stádium se nazývá rāga-bhakti, kdy se zralý oddaný na základě upřímné připoutanosti automaticky ujímá různých služeb Pánu. Velký mudrc Maitreya nyní dává konečnou odpověď na všechny Vidurovy otázky: oddaná služba Pánu je nejvyšším prostředkem pro zmírnění všeho utrpení, které způsobuje hmotná existence. Cestu poznání nebo mystické gymnastiky lze přijmout jako prostředek sloužící svému cíli, ale bez příměsi bhakti neboli oddané služby nemohou tyto cesty přinést vytoužený výsledek. Pomocí sādhana-bhakti se může člověk postupně povýšit na úroveň rāga-bhakti a vykonáváním rāga-bhakti v láskyplné transcendentální službě je možné dokonce ovládat Svrchovaně Mocného Pána.