Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.95-98

Verš

bhakti-nirdhūta-doṣāṇāṁ
prasannojjvala-cetasām
śrī-bhāgavata-raktānāṁ
rasikāsaṅga-raṅgiṇām
jīvanī-bhūta-govinda-
pāda-bhakti-sukha-śriyām
premāntaraṅga-bhūtāni
kṛtyāny evānutiṣṭhatām
bhaktānāṁ hṛdi rājantī
saṁskāra-yugalojjvalā
ratir ānanda-rūpaiva
nīyamānā tu rasyatām
kṛṣṇādibhir vibhāvādyair
gatair anubhavādhvani
prauḍhānandaś camatkāra-
kāṣṭhām āpadyate parām

Synonyma

bhakti — oddanou službou; nirdhūta-doṣāṇām — jejichž hmotné nečistoty jsou smyty; prasanna-ujjvala-cetasām — kteří mají spokojená a čistá srdce; śrī-bhāgavata-raktānām — kteří se zajímají o pochopení transcendentálního významu Śrīmad-Bhāgavatamu; rasika-āsaṅga-raṅgiṇām — kteří žijí s oddanými a užívají si jejich transcendentální společnosti; jīvanī-bhūta — stalo se životem; govinda-pāda — lotosovým nohám Govindy; bhakti-sukha-śriyām — ti, jejichž jediným bohatstvím je štěstí z oddané služby; prema-antaraṅga-bhūtāni — které jsou důvěrné povahy v láskyplných vztazích mezi oddanými a Kṛṣṇou; kṛtyāni — činnosti; eva — zajisté; anutiṣṭhatām — těch, kdo konají; bhaktānām — oddaných; hṛdi — v srdcích; rājantī — existující; saṁskāra-yugala — předešlými i současnými očistnými metodami; ujjvalā — rozšířená; ratiḥ — láska; ānanda-rūpā — jež má podobu transcendentální blaženosti; eva — zajisté; nīyamānā — přinesená; tu — ale; rasyatām — k chuti; kṛṣṇa-ādibhiḥ — Kṛṣṇou a dalšími; vibhāva-ādyaiḥ — přísadami jako je vibhāva; gataiḥ — došlými; anubhava-adhvani — na cestu vnímání; prauḍha-ānandaḥ — zralá blaženost; camatkāra-kāṣṭhām — úroveň překvapení; āpadyate — dosáhne; parām — nejvyšší.

Překlad

„  ,Pokročilým oddaným, kteří jsou přirozeně blažení, čistou oddanou službou zcela oproštění od veškerých hmotných nečistot, neustále spokojení, v srdci jasně osvícení, trvale připoutaní k chápání transcendentálního významu Śrīmad-Bhāgavatamu, kteří vždy dychtí po společnosti pokročilých oddaných, pro které je celým životem štěstí ve službě lotosovým nohám Govindy a kteří neustále vykonávají důvěrné láskyplné činnosti, se prostřednictvím minulých i současných očistných postupů semínko lásky (rati) rozrůstá v srdci. Směs extatických přísad tak získává na chuti a díky tomu, že ji oddaný může vnímat, dosahuje nejvyšší úrovně úžasu a hluboké blaženosti.̀  “

Význam

Tyto verše se nacházejí v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.1.7–10).