Skip to main content

Synonyma

kṛṣṇa-prema-rasika
ten, kdo vychutnává extatickou lásku ke Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.110
rasika
zruční ve vychutnávání různých nálad — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.232
jenž si užívá nálad — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.7
odborník na transcendentální nálady — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.64
rasika-śekhara
nanejvýš blažený — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.15-16
ten, kdo si nejvíce užívá různých nálad lásky — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.103
vládce transcendentálních nálad — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.155
vládce všech transcendentálních nálad. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.140
rasika-āsaṅga-raṅgiṇām
kteří žijí s oddanými a užívají si jejich transcendentální společnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.95-98

Filter by hierarchy