Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.15-16

Verš

prema-rasa-niryāsa karite āsvādana
rāga-mārga bhakti loke karite pracāraṇa
rasika-śekhara kṛṣṇa parama-karuṇa
ei dui hetu haite icchāra udgama

Synonyma

prema-rasa — nálad lásky k Bohu; niryāsa — esenci; karite — činit; āsvādana — vychutnávání; rāga-mārga — cesta spontánní náklonnosti; bhakti — oddaná služba; loke — v tomto světě; karite — činit; pracāraṇa — šíření; rasika-śekhara — nanejvýš blažený; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; parama-karuṇa — nejmilostivější; ei — tyto; dui — dva; hetu — důvody; haite — z; icchāra — touhy; udgama — zrození.

Překlad

Pánova touha zjevit se vznikla ze dvou příčin: chtěl vychutnat sladkou esenci nálad lásky k Bohu a také chtěl v tomto světě šířit oddanou službu na úrovni spontánní náklonnosti. Proto je známý jako nanejvýš blažený a ze všech nejmilostivější.

Význam

V době, kdy se zjevil Pán Kṛṣṇa, se o zabíjení asurů neboli nevěřících, jako byl Kaṁsa a Jarāsandha, postaral Viṣṇu přítomný v Kṛṣṇově osobě. Toto zabíjení, které Pán Śrī Kṛṣṇa zdánlivě prováděl, probíhalo jen mimochodem a bylo pro Něho spíše příležitostnou činností. Hlavním záměrem zjevení Pána Kṛṣṇy však bylo inscenovat divadelní představení svých transcendentálních zábav ve Vradžabhúmi, a tak projevit nejvyšší úroveň transcendentálních nálad ve výměnách lásky mezi živou bytostí a Nejvyšším Pánem. Tyto výměny nálad se nazývají rāga-bhakti neboli oddaná služba Pánu v transcendentální extázi. Pán Śrī Kṛṣṇa chce všechny podmíněné duše seznámit se skutečností, že rāga-bhakti Jej přitahuje více než vidhi-bhakti neboli usměrňovaná oddaná služba. Ve Védách (Taittirīya Up. 2.7) je řečeno: raso vai saḥ – Absolutní Pravda je studnicí všech druhů vzájemných výměn láskyplných citů. Pán je také bezpříčinně milostivý a chce nás obdařit touto rāga-bhakti. Proto se zjevil prostřednictvím své vnitřní energie, aniž by k tomu byl nucen nějakou vnější silou.