Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.17

Verš

aiśvarya-jñānete saba jagat miśrita
aiśvarya-śithila-preme nahi mora prīta

Synonyma

aiśvarya-jñānete — s poznáním o majestátu; saba — celý; jagat — vesmír; miśrita — smíšené; aiśvarya-śithila — oslabené úctou; preme — v lásce; nāhi — není; mora — Moje; prīta — radost.

Překlad

(Pán Kṛṣṇa uvažoval:) „Celý vesmír je plný představ o Mém majestátu, ale láska, která je oslabená tímto vědomím vznešenosti, Mi nepřináší uspokojení.“