Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.18

Verš

āmāre īśvara māne, āpanāke hīna
tāra preme vaśa āmi nā ha-i adhīna

Synonyma

āmāre — Mě; īśvara — Pán; māne — považuje; āpanāke — sebe; hīna — nízký; tāra — jeho; preme — láskou; vaśa — ovládán; āmi — Já; ha-i — nejsem; adhīna — podřízený.

Překlad

„Považuje-li Mne někdo za Nejvyššího Pána a sebe za podřízeného, nemohu se jeho lásce poddat a tato láska Mě nemůže ovládat.“