Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.84

Verš

yathottaram asau svāda-
viśeṣollāsa-mayy api
ratir vāsanayā svādvī
bhāsate kāpi kasyacit

Synonyma

yathā uttaram — jedné po druhé; asau — těchto; svāda-viśeṣa — rozličných chutí; ullāsa — příjemností; mayī — zmocněné; api — přestože; ratiḥ — láska; vāsanayā — podle touhy; svādvī — sladká; bhāsate — jeví se; api — některá; kasyacit — jedna z nich.

Překlad

„,Zvětšující se láska je zakoušena s různými chutěmi, jednou lepší než druhou. Avšak láska, která má v pořadí tužeb nejvyšší chuť, se projevuje v podobě milostné lásky.̀“

Význam

Tento verš pochází z Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.5.38) od Śrīly Rūpy Gosvāmīho a objevuje se také jako 45. verš ve čtvrté kapitole Ādi-līly.