Skip to main content

VERŠ 21

TEXT 21

Verš

Texto

amī hi tvāṁ sura-saṅghā viśanti
kecid bhītāḥ prāñjalayo gṛṇanti
svastīty uktvā maharṣi-siddha-saṅghāḥ
stuvanti tvāṁ stutibhiḥ puṣkalābhiḥ
amī hi tvāṁ sura-saṅghā viśanti
kecid bhītāḥ prāñjalayo gṛṇanti
svastīty uktvā maharṣi-siddha-saṅghāḥ
stuvanti tvāṁ stutibhiḥ puṣkalābhiḥ

Synonyma

Synonyms

amī — tí všetci; hi — zaiste; tvām — Tebe; sura-saṅghāḥ — zástupy polobohov; viśanti — vstupujú; kecit — niektorí z nich; bhītāḥ — zo strachu; prāñjalayaḥ — so zopnutými rukami; gṛṇanti — prednášajú modlitby; svasti — buď pozdravený; iti — tak; uktvā — vraviac; mahā-ṛṣi — veľkí svätci; siddha-saṅghāḥ — dokonalé bytosti; stuvanti — spievajú hymny; tvām — Tebe; stutibhiḥ — modlitbami; puṣkalābhiḥvedske hymny.

amī — todos aquellos; hi — ciertamente; tvām — Tú; sura-saṅghāḥ — grupos de semidioses; viśanti — están entrando; kecit — algunos de ellos; bhītāḥ — debido al temor; prāñjalayaḥ — con las manos juntas; gṛṇanti — están ofreciendo oraciones; svasti — completa paz; iti — así pues; uktvā — hablando; mahā-ṛṣi — grandes sabios; siddha-saṅghāḥ — seres perfectos; stuvanti — están cantando himnos; tvām — a Ti; stutibhiḥ — con oraciones; puṣkalābhiḥ — himnos védicos.

Překlad

Translation

Zástupy polobohov sa Ti odovzdávajú a vstupujú do Teba. Niektorí z nich sa ustrašene a so zopnutými rukami modlia. Zástupy veľkých svätcov a dokonalých bytostí sa k Tebe modlia a prevolávajú Ti na slávu vedskymi hymnami.

Todas las huestes de semidioses se están entregando a Tí y entrando dentro de Tí. Algunos de ellos, llenos de miedo, están ofreciendo oraciones con las manos juntas. Las huestes de grandes sabios y seres perfectos, exclamando «¡que todo sea paz!», Te están orando mediante el canto de los himnos védicos.

Význam

Purport

Polobohovia na všetkých planetárnych sústavách sa báli ohromnej vesmírnej podoby a jej spaľujúcej žiary, a preto sa modlili o ochranu.

Los semidioses de todos los sistemas planetarios le temían a la aterradora manifestación de la forma universal y a su deslumbrante refulgencia, por lo cual oraron pidiendo protección.