Skip to main content

Bg. 11.21

Tekst

amī hi tvāṁ sura-saṅghā viśanti
kecid bhītāḥ prāñjalayo gṛṇanti
svastīty uktvā maharṣi-siddha-saṅghāḥ
stuvanti tvāṁ stutibhiḥ puṣkalābhiḥ

Synonyms

amī — alle disse; hi — afgjort; tvām — Dig; sura-saṅghāḥ — grupper af halvguder; viśanti — træder ind i; kecit — nogle af dem; bhītāḥ — af frygt; prāñjalayaḥ — med foldede hænder; gṛṇanti — fremfører bønner; svasti — al fred; iti — således; uktvā — idet de udbryder; mahā-ṛṣi — store vismænd; siddha-saṅghāḥ — fuldendte væsener; stuvanti — synger hymner; tvām — til Dig; stutibhiḥ — med bønner; puṣkalābhiḥ — med vediske hymner.

Translation

Alle skarerne af halvguder overgiver sig til Dig og træder ind i Dig. Nogle af dem beder skrækslagent til Dig med foldede hænder. Skarer af store vismænd og fuldendte væsener udbryder “Al fred!” og lovpriser Dig med sang fra de vediske hymner.

Purport

FORKLARING: Alle halvguderne på de forskellige planetsystemer frygtede den skrækindjagende manifestation af den universelle form og dens blændende stråleglans og bad derfor om beskyttelse.