Skip to main content

Nastavení

Menu nastavení je v hlavní navigaci:

Settings

tlačítko nastavení

Vaše nastavení bude použito na všech stránkách.

Můžete si zvolit velikost písma pro hlavní obsah (navigace a různé nástroje tím nejsou ovlivněny), zda použít nepatkové či patkové písmo nebo zda zarovnat text.

Settings Menu

menu nastavení