Skip to main content

Bg. 11.21

Tekstas

amī hi tvāṁ sura-saṅghā viśanti
kecid bhītāḥ prāñjalayo gṛṇanti
svastīty uktvā maharṣi-siddha-saṅghāḥ
stuvanti tvāṁ stutibhiḥ puṣkalābhiḥ

Synonyms

amī — visi; hi — tikrai; tvām — į Tave; sura-saṅghāḥ — pusdievių pulkai; viśanti — patenka; kecit — kai kurie jų; bhītāḥ — iš baimės; prāñjalayaḥ — sudėję rankas; gṛṇanti — meldžiasi; svasti — ramybės, ramybės; iti — taip; uktvā — sakydami; mahā-ṛṣi — didieji išminčiai; siddha-saṅghāḥ — tobulos būtybės; stuvanti — šlovina; tvām — Tave; stutibhiḥ — maldomis; puṣkalābhiḥ — ir Vedų himnais.

Translation

Pusdievių pulkai lenkiasi Tau ir į Tave sueina. Kai kurie jų labai išsigandę sudėtomis rankomis meldžiasi Tau. Giedodami Vedų himnus ir šaukdami „Ramybės! Ramybės!“ Tau meldžiasi pulkai didžių išminčių ir tobulų būtybių.

Purport

KOMENTARAS: Visų planetų sistemų pusdieviai išsigando siaubingo visatos pavidalo reginio bei jo akinančio spindėjimo ir meldė Viešpaties globos.