Skip to main content

Bhagavad-gītā, kokia ji yra

PIRMAS SKYRIUS: Kurukṣetros mūšio lauke
ANTRAS SKYRIUS: Gītos turinio apžvalga
TREČIAS SKYRIUS: Karma-yoga
KETVIRTAS SKYRIUS: Transcendentinis žinojimas
PENKTAS SKYRIUS: Karma-yoga – veikla įsisąmoninus Kṛṣṇą
ŠEŠTAS SKYRIUS: Dhyāna-yoga
SEPTINTAS SKYRIUS: Absoliuto pažinimas
AŠTUNTAS SKYRIUS: Aukščiausiojo pasiekimas
DEVINTAS SKYRIUS: Slaptingiausias žinojimas
DEŠIMTAS SKYRIUS: Absoliuto turtingumas
VIENUOLIKTAS SKYRIUS: Visatos pavidalas
DVYLIKTAS SKYRIUS: Pasiaukojimo tarnystė
TRYLIKTAS SKYRIUS: Gamta, besimėgaujantis subjektas ir sąmonė
KETURIOLIKTAS SKYRIUS: Trys materialios gamtos guṇos
PENKIOLIKTAS SKYRIUS: Aukščiausiojo Asmens yoga
ŠEŠIOLIKTAS SKYRIUS: Dieviškos ir demoniškos prigimtys
SEPTYNIOLIKTAS SKYRIUS: Tikėjimo atmainos
AŠTUONIOLIKTAS SKYRIUS: Atsižadėjimo tobulumas