Skip to main content

Bg. 11.21

Verš

amī hi tvāṁ sura-saṅghā viśanti
kecid bhītāḥ prāñjalayo gṛṇanti
svastīty uktvā maharṣi-siddha-saṅghāḥ
stuvanti tvāṁ stutibhiḥ puṣkalābhiḥ

Synonyma

amī — ti všichni; hi — jistě; tvām — do Tebe; sura-saṅghāḥ — zástupy polobohů; viśanti — vstupují; kecit — někteří z nich; bhītāḥ — ze strachu; prāñjalayaḥ — se sepjatýma rukama; gṛṇanti — pronášejí modlitby; svasti — sláva; iti — takto; uktvā — hovořící; mahā-ṛṣi — velcí mudrci; siddha-saṅghāḥ — dokonalé bytosti; stuvanti — pějí hymny; tvām — Tobě; stutibhiḥ — s modlitbami; puṣkalābhiḥ — védskými hymny.

Překlad

Celé zástupy polobohů se Ti odevzdávají a vstupují do Tebe. Někteří z nich se velmi bojí a pronášejí modlitby se sepjatýma rukama. Zástupy velkých mudrců a dokonalých bytostí Ti provolávají slávu a modlí se k Tobě pěním védských hymnů.

Význam

Polobozi ve všech planetárních soustavách se báli hrozivého projevu vesmírné podoby a její oslnivé záře, a proto se modlili o ochranu.