Skip to main content

Bg. 11.20

Verš

dyāv ā-pṛthivyor idam antaraṁ hi
vyāptaṁ tvayaikena diśaś ca sarvāḥ
dṛṣṭvādbhutaṁ rūpam ugraṁ tavedaṁ
loka-trayaṁ pravyathitaṁ mahātman

Synonyma

dyau — z meziplanetárního prostoru; ā-pṛthivyoḥ — po Zemi; idam — toto; antaram — mezi; hi — jistě; vyāptam — prostoupené; tvayā — Tebou; ekena — jediným; diśaḥ — světové strany; ca — a; sarvāḥ — všechny; dṛṣṭvā — z pohledu na; adbhutam — úžasnou; rūpam — podobu; ugram — hrozivou; tava — Tvou; idam — tuto; loka — planetární systémy; trayam — tři; pravyathitam — rozrušené; mahā-ātman — ó veliký.

Překlad

Přestože jsi jediný, prostupuješ nebem, planetami i veškerým prostorem mezi nimi. Ó veliký, spatření této úžasné a hrozivé podoby vyvolalo neklid ve všech planetárních systémech.

Význam

Zde jsou důležitá slova dyāv ā-pṛthivyoḥ (prostor mezi nebem a zemí) a loka-trayam (tři světy) — vyplývá z nich, že tuto Pánovu vesmírnou podobu neviděl jen Arjuna, ale i jiné osoby v jiných planetárních soustavách. To, že Arjuna hleděl na vesmírnou podobu, nebyl sen. Na bojišti ji viděli všichni ti, které Kṛṣṇa obdařil božským pohledem.