Skip to main content

Kategorizace

[Funkčnost je úplná, ale bude zprovozněna poté, co připravíme vhodný strom kategorií]

Naše revoluční funkce! Proč revoluční? Protože každý, kdo navrhne kategorizaci v jakémkoliv dostupném jazyce, bude automaticky kategorizovat také všechny ostatní jazyky téhož textu. V pozadí jsou všechny jazyky propojeny na úrovni odstavců, takže můžeme okamžitě rozeznat, že konkrétní odstavec v angličtině odpovídá tomuto ve španělštině, ruštině, češtině, …

Veškerá kategorizace je moderovaná kvůli zaručení její kvality.

Pro kategorizaci nekopírujeme žádný text mimo knihovnu, ale místo toho označujeme konkrétní odstavec vhodnými tématy. To nám však nebrání vytvářet rejstříky kategorií, právě naopak. Pomocí tohoto systému můžeme také ukazovat témata jako filtry ve výsledcích vyhledávání, takže můžete výsledky zúžit a bude snadnější najít to, co hledáte.

Naše vize je, že celá knihovna bude plně kategorizovaná, a tak vhodnější pro výzkum.