Skip to main content

Synonyma

yāvat śīla-guṇa-abhidhā-ākṛti-vayaḥ
jejich přesný charakter, zvyky, rysy, vlastnosti a vnější tělesné podoby — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.19
guṇa-abhidhānena
rozmlouvání o transcendentálních vlastnostech — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.25
guṇa-abhijñāpakaḥ
umožňuje znát vlastnosti — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.47
guṇa-abhimānī
ztotožněný s kvalitami přírody — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.26-27
guṇa-abhipatteḥ
pro získání potřebných předpokladů — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.20
guṇa-abhirūpam
stejně krásný jako božské vlastnosti. — Śrīmad-bhāgavatam 1.19.19
guṇa-abhitṛptaḥ
spokojený transcendentálními vlastnostmi. — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.1
guṇa-adhamāt
kdo je méně kvalifikovaný — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.34
guṇa-adhikam
charakterem lepší než ostatní — Śrīmad-bhāgavatam 9.18.42
guṇa-adhikāt
kdo je kvalifikovanější — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.34
guṇa-adhyāsāt
kvůli předpokladu, že jsou dobré — Śrīmad-bhāgavatam 11.21.19
tat-guṇa-agrahaḥ
hmotné kvality se Tě nedotýkají — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.15-17
guṇa-aguṇatvasya
pohroužení v hmotných vlastnostech nebo ve stavu bez hmotných vlastností — Śrīmad-bhāgavatam 5.11.7
rūpa-guṇa-aiśvaryera
podob, vlastností a majestátu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.160
guṇa-aktaḥ
ve styku s kvalitami přírody — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.17
ambhaḥ-guṇa-viśeṣaḥ
typická vlastnost vody (chuť) — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.48
guṇa-amṛte
nektar vlastností — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.64
ananta-guṇa-arṇavaḥ
zdroj neomezených transcendentálních vlastností — Śrīmad-bhāgavatam 5.25.6
ananta guṇa
neomezené vlastnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.86
neomezené transcendentální vlastnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.309
kṛṣṇera guṇa ananta
Kṛṣṇa má neomezené množství vlastností — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.41
guṇa-karma-anu-rūpāṇi
podle Jeho vlastností a činností — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.15
guṇa-karma-anubaddham
spoutaná kvalitami přírody a reakcemi za hmotné činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 5.11.8
guṇa-anubhāvaḥ
s transcendentálními vlastnostmi a slávou — Śrīmad-bhāgavatam 5.25.13
guṇa-anukathane
popisování slávy — Śrīmad-bhāgavatam 2.1.7
o popis transcendentálních vlastností Pána — Śrīmad-bhāgavatam 2.4.11
neustále zaměstnaná rozmlouváním o Tvých zábavách — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.38
guṇa-anuraktam
připoutaná k hmotným kvalitám přírody — Śrīmad-bhāgavatam 5.11.8
guṇa-karma-anurūpāṇi
podle Jeho vlastností a činností — Śrīmad-bhāgavatam 10.26.18
guṇa-anuvarṇanam
popis transcendentálních vlastností. — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.22
popisující transcendentální vlastnosti — Śrīmad-bhāgavatam 8.12.46
vaikuṇṭha-guṇa-anuvarṇane
popisování Kṛṣṇovy slávy — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.18-20
popisováním Kṛṣṇovy transcendentální povahy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.137-139
guṇa-anuvāda
o transcendentálním jménu, podobě, vlastnostech, zábavách, doprovodu, příslušenství atd. — Śrīmad-bhāgavatam 3.7.14
oslavováním vlastností — Śrīmad-bhāgavatam 12.12.54
guṇa-anuvādam
transcendentální oslavování — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.26
guṇa-anuvādane
k oslavování — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.20
uttama-śloka-guṇa-anuvādaḥ
rozhovor o zábavách a slávě Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 5.12.13
guṇa-anuvādaḥ
neustálé opěvování slávy — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.12
guṇa-anuvādāt
od popisování takových činností — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.4