Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.19.19

Verš

maharṣayo vai samupāgatā ye
praśasya sādhv ity anumodamānāḥ
ūcuḥ prajānugraha-śīla-sārā
yad uttama-śloka-guṇābhirūpam

Synonyma

maharṣayaḥ — velcí mudrci; vai — samozřejmě; samupāgatāḥ — tam shromáždění; ye — ti, kteří; praśasya — chválou; sādhu — zcela v pořádku; iti — takto; anumodamānāḥ — všichni schvalující; ūcuḥ — řekli; prajā-anugraha — dělající dobro živým bytostem; śīla-sārāḥ — kvalitativně mocní; yat — protože; uttama-śloka — ten, koho velebí vybrané básně; guṇa-abhirūpam — stejně krásný jako božské vlastnosti.

Překlad

Všichni velcí mudrci, kteří tam byli shromážděni, rovněž chválili rozhodnutí Mahārāje Parīkṣita a vyjádřili svůj souhlas slovy “výborně, výborně”. Všichni mudrci mají přirozený sklon konat dobro obyčejným lidem, protože všichni mají kvalitativní síly Nejvyššího Pána. Byli proto velice potěšeni, když viděli Mahārāje Parīkṣita, oddaného Pána, a promluvili následovně.

Význam

Přirozená krása živé bytosti se ukáže až na úrovni oddané služby. Mahārāja Parīkṣit byl naprosto připoutaný k Pánu Kṛṣṇovi a když to shromáždění mudrci viděli, potěšilo je to a svůj souhlas vyjádřili slovy “výborně, výborně”. Takoví mudrci mají přirozené sklony pomáhat obyčejným lidem a když vidí, že osobnost jako byl Mahārāja Parīkṣit dělá pokroky v oddané službě, jejich radost nezná mezí a udílejí veškerá požehnání, která jsou v jejich silách. Oddaná služba Pánu je tak blahodárná, že všichni polobozi a mudrci včetně Pána Samotného mají z oddaného radost, a oddaný proto shledává vše příznivým. Z cesty aktivního oddaného je vše nepříznivé odstraněno. Setkání všech velkých mudrců v době smrti bylo pro Mahārāje Parīkṣita jistě prospěšné a takzvaná kletba od bráhmanského chlapce byla pro něj požehnáním.