Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.6.24

Verš

teṣu yajñasya paśavaḥ
savanaspatayaḥ kuśāḥ
idaṁ ca deva-yajanaṁ
kālaś coru-guṇānvitaḥ

Synonyma

teṣu — v takových obětech; yajñasya — vykonávání oběti; paśavaḥ — zvířata nebo součásti oběti; sa-vanaspatayaḥ — společně s květy a listy; kuśāḥ — stébla trávy; idam — to vše; ca — a také; deva-yajanam — obětní oltář; kālaḥ — vhodný čas; ca — a také; uru — velký; guṇa-anvitaḥ — kvalifikovaný.

Překlad

Pro vykonávání obětních obřadů jsou jako součásti oběti zapotřebí květy, listy a stébla trávy, obětní oltář a také vhodný čas (jaro).