Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.6.25

Verš

vastūny oṣadhayaḥ snehā
rasa-loha-mṛdo jalam
ṛco yajūṁṣi sāmāni
cātur-hotraṁ ca sattama

Synonyma

vastūni — náčiní; oṣadhayaḥ — obilí; snehāḥ — přečištěné máslo; rasa-loha-mṛdaḥ — med, zlato a země; jalam — voda; ṛcaḥṚg Veda; yajūṁsiYajur Veda; sāmāniSāma Veda; cātuḥ-hotram — čtyři vykonavatelé oběti; ca — to vše; sattama — ó nejzbožnější.

Překlad

Dále je zapotřebí náčiní, obilí, přečištěné máslo, med, zlato, země, voda, Ṛg Veda, Yajur Veda, Sāma Veda a čtyři kněží k vykonání oběti.

Význam

K úspěšnému vykonání oběti jsou zapotřebí alespoň čtyři zkušení kněží: ten, který obětuje (hotā), ten, který předříkává (udgātā), ten, který zapaluje obětní oheň bez pomoci jiného ohně (adhvaryu) a ten, který dohlíží na správný průběh (brahmā). Takové oběti se vykonávaly od narození Brahmy, prvního živého tvora, až do doby vlády Mahārāje Yudhiṣṭhira. V současném věku mravního úpadku a hádek jsou však zkušení bráhmanští kněží velice vzácní, a proto se pro tento věk doporučuje jediná yajña — zpívání svatého jména Pána. V písmech je řečeno:

harer nāma harer nāma
harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva
nāsty eva gatir anyathā