Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.6.26

Verš

nāma-dheyāni mantrāś ca
dakṣiṇāś ca vratāni ca
devatānukramaḥ kalpaḥ
saṅkalpas tantram eva ca

Synonyma

nāma-dheyāni — vzývání jmen polobohů; mantrāḥ — zvláštní hymny určené pro příslušného poloboha; ca — také; dakṣiṇāḥ — odplata; ca — a; vratāni — sliby; ca — a; devatā-anukramaḥ — jeden polobůh za druhým; kalpaḥ — zvláštní písmo; saṅkalpaḥ — zvláštní účel; tantram — příslušná metoda; eva — jak jsou; ca — také.

Překlad

K dalším nutnostem patří vzývání jmen různých polobohů pomocí zvláštních hymnů a slibů odplaty podle příslušného písma, pro zvláštní účely a zvláštními metodami.

Význam

Celé vykonání oběti patří do kategorie plodonosných činů a tyto činnosti jsou nesmírně vědecké. Jejich úspěch závisí hlavně na správném pronášení zvukových vibrací s přesným přízvukem. Je to veliká věda a jelikož se pro nedostatek kvalifikovaných brāhmaṇů již více než čtyři tisíce let tyto oběti neprovádějí řádným způsobem, ztratily svoji účinnost. V tomto pokleslém věku se také ani nedoporučují. Každá taková oběť prováděná v dnešní době je spíše divadlem a podvodem vychytralého kněžského řádu. Takové představení však nikomu nic nepřinese. Plodonosné činy se nyní vykonávají za pomoci materialistické vědy a v menší míře za pomoci fyzické práce, ale materialisty čeká ještě jemnější pokrok v oblasti pronášení zvukových vibrací, na kterých se zakládají védské hymny. Hrubá materialistická věda lidem nepomůže dosáhnout skutečného cíle lidského života — může jen zvýšit umělé životní potřeby, aniž by přinesla řešení životních problémů. Materialistický život proto vede k vytvoření pomýlené lidské civilizace. Jelikož konečným cílem života je duchovní realizace, Pán Caitanya jednoznačně doporučoval přímé zpívání svatého jména Pána, jak je uvedeno výše, a lidé moderního věku mohou snadno využít této jednoduché metody, která je ideální v podmínkách současné společnosti s jejími komplikovanými strukturami.