Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.6.27

Verš

gatayo matayaś caiva
prāyaścittaṁ samarpaṇam
puruṣāvayavair ete
sambhārāḥ sambhṛtā mayā

Synonyma

gatayaḥ — pokrok ke konečnému cíli (Viṣṇuovi); matayaḥ — uctívání polobohů; ca — a také; eva — jistě; prāyaścittam — odčinění; samarpaṇam — konečná oběť; puruṣa — Osobnost Božství; avayavaiḥ — z částí těla Osobnosti Božství; ete — tyto; sambhārāḥ — složky; sambhṛtāḥ — byly uspořádány; mayā — mnou.

Překlad

Všechny tyto nezbytné složky a doplňky oběti jsem tedy musel získat z částí těla Osobnosti Božství. Vzýváním jmen polobohů jsem postupně dospěl až ke konečnému cíli, Viṣṇuovi, čímž byla završena konečná oběť i odčinění.

Význam

V tomto verši je označen jako zdroj všeho Nejvyšší Pán a nikoliv Jeho neosobní brahmajyoti. Cílem všech obětí je Nārāyaṇa, Nejvyšší Pán, a védské hymny jsou z konečného hlediska určeny pro dosažení tohoto cíle. Lidský život je tedy úspěšný tehdy, když potěšíme Nārāyaṇa a získáme právo vstoupit přímo do Jeho společnosti v duchovním království zvaném Vaikuṇṭha.