Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.1.47

Verš

vartamāno ’nyayoḥ kālo
guṇābhijñāpako yathā
evaṁ janmānyayor etad
dharmādharma-nidarśanam

Synonyma

vartamānaḥ — současný; anyayoḥ — minulého a budoucího; kālaḥ — čas; guṇa-abhijñāpakaḥ — umožňuje znát vlastnosti; yathā — stejně jako; evam — takto; janma — život; anyayoḥ — minulých a budoucích životů; etat — tento; dharma — náboženské principy; adharma — principy bezbožnosti; nidarśanam — naznačuje.

Překlad

Stejně jako nynější jaro naznačuje, jaké bylo jaro v minulosti a jaké bude v budoucnosti, tak i tento život plný štěstí, neštěstí nebo směsi obojího svědčí o zbožných a bezbožných činnostech v minulých a budoucích životech.

Význam

Naši minulost a budoucnost není příliš obtížné pochopit, neboť čas podléhá znečištění třemi kvalitami hmotné přírody. Jakmile přijde jaro, automaticky se objeví obvyklá plejáda nejrozmanitějších plodů a květů, a z toho můžeme usoudit, že v minulosti jaro zdobily podobné plody a květy a stejně tomu bude i v budoucnosti. Naše opakované rození a umírání se odehrává v čase a podle vlivu kvalit přírody dostáváme různé druhy těl a jsme vystaveni různým podmínkám.