Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.25.13

Verš

evam-prabhāvo bhagavān ananto
duranta-vīryoru-guṇānubhāvaḥ
mūle rasāyāḥ sthita ātma-tantro
yo līlayā kṣmāṁ sthitaye bibharti

Synonyma

evam-prabhāvaḥ — Jenž je tak mocný; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; anantaḥ — Ananta; duranta-vīrya — nepřekonatelná moc; uru — mimořádné; guṇa-anubhāvaḥ — s transcendentálními vlastnostmi a slávou; mūle — těsně pod úrovní; rasāyāḥ — nižších planetárních soustav; sthitaḥ — sídlí; ātma-tantraḥ — zcela soběstačný; yaḥ — kdo; līlayā — snadno; kṣmām — vesmír; sthitaye — pro jeho udržování; bibharti — podpírá.

Překlad

Mimořádné a slavné vlastnosti tohoto mocného Pána Anantadeva nemají konce. Jeho moc je skutečně neomezená. Přestože je soběstačný, Sám je oporou všeho. Sídlí pod nižšími planetárními soustavami a snadno podpírá celý vesmír.