Skip to main content

Synonyma

adhvara-ātmakam
hodný uctívání vykonáváním obětí — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.35
antaḥ-ātmakam
vnitřní, jemné smysly — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.14
sat-asat-ātmakam
sestávající z příčiny a důsledku — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.10
složený z hrubohmotných a jemnohmotných objektů — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.22
bhūta-indriya-ātmakam
původní příčina smyslů a živých bytostí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.36
brahma-ātmakam
založené na Absolutní Pravdĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.29.18
cit- ātmakam
hýbe se díky vědomí (díky duši) — Śrīmad-bhāgavatam 8.3.2
eka-ātmakam
založený na jedné realitĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.28.1
jako jeden — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.78
tri-guṇa-ātmakam
podmíněné třemi kvalitami přírody nebo produkt hmoty — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.5
ze tří kvalit energie (sattva-rajas-tamo-guṇa) — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.14
guṇa-traya-ātmakam
vzájemné působení tří kvalit hmotné přírody — Śrīmad-bhāgavatam 4.3.11
guṇa- traya-ātmakam
jehož tělo se expanduje prostřednictvím hmotné energie, složené ze tří kvalit (dobra, vášně a nevědomosti) — Śrīmad-bhāgavatam 8.20.21
karma-ātmakam
pohroužená v hmotných činnostech — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.5
mahat-ātmakam
projevené v mahat-tattvě.Śrīmad-bhāgavatam 3.26.21
mat-ātmakam
tvořený Mnou Samotným — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.53
Mnou prostoupený — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.12
který se ode Mĕ neliší. — Śrīmad-bhāgavatam 11.10.5
nārāyaṇa-ātmakam
sestávající z milosti Nārāyaṇa — Śrīmad-bhāgavatam 6.8.1-2
ve vztahu k Nārāyaṇovi — Śrīmad-bhāgavatam 6.8.35
jako na Nejvyšší Osobnost, Pána Nārāyaṇa. — Śrīmad-bhāgavatam 11.27.42
pañca-ātmakam
pět prvků — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.26
pañca-tattva-ātmakam
který v sobě zahrnuje pět transcendentálních témat — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.14, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.6
puruṣa-ātmakam
ve vztahu k Nejvyšší Osobnosti Božství. — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.6
rasa-ātmakam
mající chuť — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.26-29
rāga-ātmakam
charakterizovaná touhou či chtíčem — Bg. 14.7
sarva-ātmakam
stoprocentně — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.39
Nadduši každého — Śrīmad-bhāgavatam 9.6.35-36
Nejvyšší Duši všech — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.18
satya-ātmakam
vše, co se s Pánem pojí, je pravda (sac-cid-ānanda-Jeho tělo je pravda, Jeho poznání je pravda a Jeho blaženost je pravda) — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.26
saṁvatsara-ātmakam
skládající se z jedné saṁvatsaryŚrīmad-bhāgavatam 5.20.30
jehož povaha je saṁvatsaraŚrīmad-bhāgavatam 5.21.13
ubhaya-ātmakam
zároveň suchý i mokrý. — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.39
vikāra-ātmakam
zaměňující jeden druh myšlení, cítění a chtění za druhý — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.42
vismṛta-ātmakam
způsobující, že človĕk zapomíná i sám sebe. — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.44
vāyu-ātmakam
zastoupený polobohem Vāyuem — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.27
yat-ātmakam
složené z. — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.9
založený na nĕmž — Śrīmad-bhāgavatam 10.74.20-21
v jaké podobĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.14.31
ātmakam
sestávající ze — Bg. 18.44