Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.20.27

Verš

tad-varṣa-puruṣā ṛtavrata-satyavrata-dānavratānuvrata-nāmāno bhagavantaṁ vāyv-ātmakaṁ prāṇāyāma-vidhūta-rajas-tamasaḥ parama-samādhinā yajante.

Synonyma

tat-varṣa-puruṣāḥ — obyvatelé těchto území; ṛta-vrata — Ṛtavrata; satya-vrata — Satyavrata; dāna-vrata — Dānavrata; anuvrata — Anuvrata; nāmānaḥ — s těmito čtyřmi jmény; bhagavantam — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; vāyu-ātmakam — zastoupený polobohem Vāyuem; prāṇāyāma — ovládáním vzduchů v těle; vidhūta — odstraněna; rajaḥ-tamasaḥ — jejichž vášeň a nevědomost; parama — vznešeným; samādhinā — tranzem; yajante — uctívají.

Překlad

Obyvatelé těchto ostrovů se také dělí na čtyři třídy — Ṛtavrata, Satyavrata, Dānavrata a Anuvrata — které přesně připomínají brāhmaṇy, kṣatriye, vaiśyi a śūdry. Praktikují prāṇāyāmu a mystickou yogu a v tranzu uctívají Nejvyššího Pána v podobě Vāyua.