Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.21.13

Verš

yasyaikaṁ cakraṁ dvādaśāraṁ ṣaṇ-nemi tri-ṇābhi saṁvatsarātmakaṁ samāmananti tasyākṣo meror mūrdhani kṛto mānasottare kṛtetara-bhāgo yatra protaṁ ravi-ratha-cakraṁ taila-yantra-cakravad bhraman mānasottara-girau paribhramati.

Synonyma

yasya — jehož; ekam — jedno; cakram — kolo; dvādaśa — dvanáct; aram — paprsků; ṣaṭ — šest; nemi — části obruče; tri-ṇābhi — tři části středu; saṁvatsara-ātmakam — jehož povaha je saṁvatsara; samāmananti — plně popisují; tasya — vůz boha Slunce; akṣaḥ — osa; meroḥ — hory Sumeru; mūrdhani — na vrcholu; kṛtaḥ — upevněná; mānasottare — na hoře zvané Mānasottara; kṛta — upevněn; itara-bhāgaḥ — druhý konec; yatra — kde; protam — upevněno na; ravi-ratha-cakram — kolo vozu boha Slunce; taila-yantra-cakra-vat — jako kolo lisu na olej; bhramat — pohybuje se; mānasottara-girau — na hoře Mānasottara; paribhramati — otáčí se.

Překlad

Vůz Boha Slunce má pouze jedno kolo, které se nazývá Saṁvatsara. Dvanáct měsíců je jeho dvanáct paprsků, šest ročních období jsou části jeho obruče a tři období cātur-māsya tvoří jeho třídílný střed. Jedna část osy kola spočívá na vrcholu hory Sumeru a druhá na hoře Mānasottara. Kolo je připevněno na vnějším konci osy a neustále se otáčí na hoře Mānasottara jako kolo lisu na olej.